Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Máriina Légia- založil ju 7. septembra 1921 Frank Duff v Írskom Dubline. Odtiaľ sa rozšírila do celého sveta. Má vyše 3 milióny aktívnych členov a vyše 10 miliónov pomocných (modliacich sa) členov.

Máriina légia je laické spoločenstvo katolíkov, ktorého cieľom je rozvoj duchovného života jeho členov a ich aktívna účasť na rozširovaní Kristovho kráľovstva prostredníctvom Panny Márie. Úsilím aktívnych legionárov z Rakúska bolo na Slovensku v roku 1991 so súhlasom Cirkvi založené prvé prezídium. Dnes máme na Slovensku 8 prezídií, ktoré zastrešuje 1 kúria. Kúria má okolo 2 450 pomocných legionárov a 63 aktívnych legionárov. Kúria má duchovného vodcu, ktorý zodpovedá za prehlbovanie viery legionárov. Kúria podlieha Senátu, ktorý má sídlo vo Viedni. Úradné osoby kúrie podávajú každý štvrťrok správu o činnosti Senátu. Najvyšším orgánom légie je koncil, ktorí sídli v Dubline. Aktívny legionári sa zúčastňujú na stretnutiach prezídia, ktoré sa konajú každý týždeň. Modlia sa sv. ruženec a modlitby, ktoré obsahuje Tesera. Okrem týchto stretnutí aktívni legionári vykonávajú každý týždeň apoštolát, v rámci ktorého navštevujú chorých v nemocniciach, väzňov, bezdomovcov, navštevujú osamelých ľudí v domovoch dôchodcov a tiež v domácnostiach, navštevujú tiež aj detské domovy.

Vernosť Cirkvi je podstatným znakom Máriinej légie.

Máriina légia usporadúva každý rok výročnú slávnosť pre všetkých svojich aktívnych i pomocných členov, takzvané Aceiés. Na Aceiés sa zúčastňuje veľký počet legionárov. Najprv je duchovným vodcom odslúžená sv. omša, na ktorej si legionári obnovia sľub, ktorý dali Panne Márii a po sv. omši sa koná krátke Agapé. Aceiés sa koná vždy na inom mieste. Legionári každoročne konajú púť na niektoré pútnicke miesto na Slovensku. Inšpiráciou pre založenie Máriinej légie bolo pre Franka Duffa dielo sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfrontu- "O pravej úcte k Panne Márii".

Odporúčaná literatúra: Odvaha pre Boha, Podstata a účinnosť Máriinej légie, SSV Trnava, 1992

Kontakt:

Kúria Máriinej légie, m.Sch. Trnavského č. 3, 917 01 Trnava

tel.: 0910 395 898, 033 292 90 16

Juliana Ševčíková, Juraja Slottu 18/A, 917 01 Trnava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Duchovný vodca:

ThDr. Stanislav Stohl, PhD.

RKFÚ

900 46 Most pri Bratislave

tel.: 02 459 511 31

NOVINKY MAILOM

Počítadlo návštev: