Farské oznamy

PIATA PÔSTNA NEDEĽA - 18. marca 2018

Spoločnú sviatosť pomazania chorých udelím v pondelok na sviatok sv. Jozefa, patróna dobrej smrti pri večernej sv. omši o 18:00.

V stredu a v piatok bude o 17:20 krížová cesta.

Počas tohto týždňa navštívim chorých. V Šenkviciach v utorok 20.3 a na Cérovom v stredu 21.3.

V noci z 24. na 25. marca ( zo soboty na nedeľu ) sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

Na Kvetnú nedeľu pri obidvoch sv. omšiach požehnám ratolesti.

Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti bude 6. mája o 10:00. Sviatosť birmovania bude v nedeľu 10. júna o 10:00.

Liturgický kalendár:
Pondelok: SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ
Nedeľa: KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

  

Úmysly Sv. omši
Pondelok:

+ Karol a Mária Brunovskí, Eduard a Etela Luknároví

18:00

Utorok:

+ Ľubomír Záhradník

18:00

Streda:

+ Valentín Hlatký,manželka Barbota a rodičia z oboch strán

18:00 

Štvrtok:

+ Jozef a Hedviga Krajčovičoví, Jozef a Mária Kukumbergoví

18:00

Piatok:

+ rodina Melišová: Juraj, Agneša, Jozef, Margita a Stanislav

18:00 

Sobota: + Emil Somorovský

07:00 

Nedeľa:

+ Jozefína Hurbanová, Anna a Fridrich

   Za duchovnú obnovu farnosti

07:30

10:00

NOVINKY MAILOM

Počítadlo návštev: