Farské oznamy

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 19. novembra 2017
V utorok 21. novenbra sa končí deviatnik k Trnavskej Panne Márii.

V nedeľu bude záver liturgického roka, po každej svätej omši bude zmierna pobožnosť ku Kristovi Kráľovi s vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Liturgický kalendár:
Utorok: Obetovanie Panny Márie, spom.
Streda: Sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.
Štvrtok: Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľub. spom.
Piatok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spom.
Sobota: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Nedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

 

  

Úmysly Sv. omši
Pondelok:

+ Leopold Somorovský a rodičia

18:00 

Utorok:

Streda:

+ Jozef Mičunek

18:00 

Štvrtok:

+ rodičia Michal a Mária Saboví a deti

18:00

Piatok:

+ Ingrid Šilhárová a Koloman Hangurbadžo

18:00 

Sobota: + Karol a Petronela Baričičoví, deti Vincent, Helena a Pavol

07:00 

Nedeľa:

+ Mária Augustiničová, Šimon a Božena Haploví, Miroslav a Vladimír

   Za duchovnú obnovu farnosti

07:30

10:00

NOVINKY MAILOM

Počítadlo návštev: