Farské oznamy

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 17. september 2017
Ešte je možnosť prihlásiť sa na blahorečenie Titusa Zemana. Zapísať sa môžete u pani Suchoňovej.

Mamy z Hnutia modlitieb matiek pozývajú celú farnosť na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja matky a ich rodiny v mnohých krajinách sveta. Modlitbové trojdnie v našej farnosti sa uskutoční v piatok 22. septembra o 17:30 hod v kostole sv. Anny v Šenkviciach, v sobotu 23. septembra o 7:45 hod na fare v Šenkviciach a v nedeľu 24. septembra o 14:30 hod v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Cerovom. Modlitbové trojdnie bude v piatok a v nedeľu prebiehať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Liturgický kalendár:
Utorok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľub. spom.
Streda: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spom.
Štvrtok: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, SVIATOK
Sobota: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spom.
Nedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

  

Úmysly Sv. omši
Pondelok:

+ Ján a Lýgia Augustovičoví, starí rodičia z oboch strán

18:30 

Utorok:

+ Jozef Stojkovič, rodičia z oboch strán, bratia a švagriné 

07:00

Streda: + Ivan Šarmír a rodičia 18:30 
Štvrtok:

+ Anna Rakúsová, manžel Cyprián a starí rodičia

18:30

Piatok:

+ Vladimír Granec, rodičia Grancovía Stojkovičoví

18:30 

Sobota: + Igná Nemčovič, syn Jozef a starí rodičia z oboch strán

07:00 

Nedeľa:

+ Vilma a Ján Strašiftákoví

   Za duchovnú obnovu farnosti (Hody na Cérovom)

07:30

10:00

NOVINKY MAILOM

Počítadlo návštev: