Farské oznamy

28. týždeň v období cez rok

V pondelok máme v Šenkviciach celodennú poklonu. Začne o 9 hodine.
O 17 hodine sa počas poklony pomodlíme sv. ruženec, potom je
poklona a požehnanie so sviatosťou oltárnou.
Budúcu nedeľa je misíjná, budeme konať zbierku na misie.
V sobotu 21. októbra o 9.30 sa bude konať stretnutie Združenia
Mariánskej Mládeže. Pozývame všetky deti, nielen zo Šenkvíc, aby
prežili pekné doobedie spolu so svojími rovesníkmi.

Liturgický kalendár:
Pondelok: Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľub. spomienka
Utorok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda: Sv. Lukáša evanjelistu, sviatok
Štvrtok: Sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľub. spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
Nedeľa: 29. nedeľa v období cez rok

 

  

Úmysly Sv. omši
Pondelok:

   Poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie - 90 rokov života

18:00 

Utorok:

+ Anna Oravcová 

07:00

Streda: + Mária Mišovičová 18:00 
Štvrtok:

+ Karol Pacelt, rodičia a starí rodičia z oboch strán

18:00

Piatok:

+ Vendelín a Anna Šarmíroví, starí rodičia Šarmíroví a Kováčoví

18:00 

Sobota: + Štefan Čuklovič, rodina Rošková   

07:00 

Nedeľa:

+ Ján Grúber, rodičia z oboch strán, Vojtech a Ján Mihalovičoví

   Za duchovnú obnovu farnosti (Hody na Cérovom)

07:30

10:00

NOVINKY MAILOM

Počítadlo návštev: