Farské oznamy

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 14. januára 2018

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Finančne podporme návrat irackých migrantov do svojich domovov.

Liturgický kalendár:
Streda: Sv. Antona, opáta, spomienka
Sobota: Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, sv. Šebastiána, mučeníka
Nedeľa: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  

Úmysly Sv. omši
Pondelok:

 

 

Utorok:

+ Jozef Lukovič

18:00

Streda:

+ Vladimír Jančarič, rodičia z oboch strán

18:00 

Štvrtok:

+ Mária a Ondrej Nemcoví

18:00

Piatok:

+ Pavol Príhel, manželka Justína, syn Ján, dcéra Marta

18:00 

Sobota: + Štefan Nemčovič

07:00 

Nedeľa:

+ Ernestína a Vincent Kulifajoví, syn Alojz, dcéra Juliana, zaťovia Albert, Rudolf a vnukovia

   Za duchovnú obnovu farnosti

07:30

10:00

NOVINKY MAILOM

Počítadlo návštev: